Rychlé odkazy: O stránkách, o mě , Podmínky pro návštěvníky stránek, poděkování, historie aktualizací stránek

Informace Administrátora

 

Administrátor a autor stránek: Mgr. Tomáš Niessner

Kontakt:

 

O stránkách

Tyto stránky jsem se původně rozhodl vytvořit jednak pro svou potřebu (oprášit si znalosti kolem výroby stránek) a jednak pro jednoduchou internetovou prezentaci mého rodného Hrbova. Využil jsem tehdy příležitosti oslav 50. výročí založení SDH Hrbov - Svařenov a setkání rodáků, neboť při této příležitosti byla vydána brožura ucelených informací o historii obcí. Tato brožura a obě zmíněné akce mi byly v roce 2003 prvním významným pramenem informací pro stránky.

Později musel web doznat určitých úprav, které podstatně zlepšily (alespoň dle mého skromného názoru) přehlednost. Postupem času přibyly různé ,,vychytávky" jako je počítadlo přístupů, kniha návštěv či různé ankety a formuláře. Za dobu existence stránek jsem několikrát změnil jejich strukturu i design. Dnes už designem bohužel neoslní, z časových možností se ale zatím zásadní změna konat nebude. V každém případě se budu i nadále snažit, aby přinášel aktuální a zajímavé informace, fotky i videa.

 

Stránky jsou mou osobní iniciativou, spravuji je ve svém volném čase, dle svého uvážení. Nejsou nikterak oficiálně spjaty se státní správou či městskou samosprávou, i když je pravda, že zejména Komise pro místní správu je mým významným dodavatelem informací.

Do zveřejněných zpráv se snažím nezatahovat svůj osobní názor. Veškeré informace, které na stránkách prezentuji, ověřuji a zdroje podle možnosti uvádím.

Pokud není uvedeno jinak, pochází fotografie na těchto stránkách z autorovy sbírky.

Pokud chcete umístit odkaz mých stránek na své stránky, informujte mě o tom prosím.

Pro dotazy využijte prosím formulář v levém menu. Budu rád, když mi oznámíte zejména chyby a nedostatky. Kontaktní formulář mám vytvořen i pro Komisi pro místní správu.

Stránky jsou optimalizovány pro prohlížeč Internet Explorer 5 a vyšší. V jiných prohlížečích nemusí některé prvky fungovat korektně, mám ale zkušenost, že si s nimi poradí aktuální prohlížeč Chrome.

 

O autorovi

Jmenuji se Tomáš Niessner, narodil jsem se v roce 1986 a od roku 1995 bydlím v Praze. Vystudoval jsem magisterský obor Sociální a masová komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze a pracuji jako spolupracovník České televize - konkrétně redakce Studia 6.

Jsem hrbovským rodákem a často jej navštěvuji. Pokud to jde, účastním se všech kulturních akcí ať v Hrbově či ve Svařenově a prostřednictvím těchto stránek či příspěvků do dalších médií vám přináším reportáže z těchto událostí.

 

Vstupem na tyto webové stránky se návštěvník zavazuje dodržovat následující podmínky:

A) Obecné:

1) Dokumenty na webových stránkách www.Hrbov-Svarenov.czweb.org (dále jen ,,tento web" nebo ,,tyto webové stránky") uveřejněné jakož i další datové soubory náležející k tomuto webu podléhají autorskému právu. Užití těchto materiálů jinými subjekty je povoleno pouze, pokud to autor výslovně dovoluje nebo po písemné dohodě se správcem těchto stránek (dále jen ,,administrátor"). Stahování fotografií a videosekvencí pro osobní potřebu a zároveň nekomerční užití je dovoleno, pokud není explicitně stanoveno jinak. Stahování a užití souborů v sekci Download je dovoleno bez omezení, s přihlédnutím k autorským právům souborů převzatých z jiných zdrojů.

2) Administrátor nenese odpovědnost za případné škody způsobené navštívením těchto webových stránek jakož i navštívením jiných webových stránek prostřednictvím odkazu vedoucího z tohoto webu.

3) Administrátor neručí za funkčnost odkazů na tomto webu jakož i za funkčnost celého tohoto webu.

4) Pouze administrátor rozhoduje o faktu, zda informaci, videosekvenci, snímek či datový soubor zveřejní nebo nikoli.

5) Návštěvník se zavazuje neporušovat svým projevem či jiným jednáním zákonné předpisy České republiky.

6) Je zakázáno neoprávněně administrovat tyto stránky a jakkoli jinak s nimi nedovoleně manipulovat.

7) Fotografie či videozáznamy osob jsou pořizovány pro zpravodajské účely. V případě, že by měl kdokoli výhrady ke zveřejnění fotografií či videí své osoby na tomto webu, nechť o tom písemně vyrozumí administrátora stránek.

8) Všechna uvedená pravidla platí i na přidružených profilech sociálních sítí - jmenovitě např. Facebooku a YouTube.

 

B) Ustanovení o knize návštěv:

1) Jazykem knihy návštěv je čeština, případně slovenština, použití jiného jazyka není dovoleno (bez povolení administrátora).

2) Nepoužívejte knihu návštěv pod cizím jménem. Takové jednání může být kvalifikováno jako přestupek.

3) Jednotlivé příspěvky vyjadřují názor přispěvatelů a administrátor za ně nenese odpovědnost.

4) Je zakázáno obtěžovat ostatní návštěvníky nevyžádanou poštou.

5) Je zakázáno se neoprávněně v diskusních a jiných příspěvcích označovat, jako Administrátor, Admin, Webmaster a podobně.

6) Do příspěvků nesmí být bez dovolení administrátora vkládána neplacená reklama.

7) Neslušné, nepravdivé nebo zjevně irelevantní příspěvky budou editovány nebo smazány. Taktéž budou smazány či editovány příspěvky, které jsou jinak v rozporu s těmito podmínkami.

 

 

Tyto podmínky jsou závazné pro všechny návštěvníky stránek www.hrbov-svarenov.czweb.org. Platné jsou od 21.7.2015 a mohou být kdykoli administrátorem bez předchozího upozornění změněny.V případě, že s těmito podmínkami návštěvník nesouhlasí, neprodleně musí tento web opustit.

 

 

 

Poděkování

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem mým informátorům, bez jejichž pomoci by stránky byly značně ochuzeny nebo by vůbec nevznikly. Děkuji touto cestou také všem, kteří se podílejí na vzniku a aktualizaci stránek a hlavně těm, kteří mě zásobují fotografiemi a dalšími důležitými materiály. Jmenovitě díky Michalu Novákovi za technickou spolupráci při tvorbě stránek a pánům Vladimíru Sedláčkovi a Miroslavu Zezulovi za poskytování materiálů a součinnost při tvorbě stránek.

 

 

Historie aktualizací těchto stránek

Poslední aktualizace

Rok 2003

 

6.5.2003 – Stránky se poprvé objevily na internetu (Sweb.cz)

11.5.2003 – Aktualizována rubrika ,,Všeobecné informace,  Aktuality“ a ,,SDH Hrbov-Svařenov“

28.5.2003 – Přidáno hodně, moc a ještě víc fotek a aktualizovány snad všechny odkazy.

9.6.2003 – Přidány informace o hasičské soutěži v sousedních Lavičkách.

11.6.2003 – Drobná úprava vzhledu jednotlivých stránek.

23.6.2003 – Grandiózní úprava stránek - přidána historie hasičstva v Hrbově, historie obou vesnic a podobně.

25.6.2003 – Přidány další informace do sekce Historie. Po drobné, mnou způsobené chybě jsou stránky opět kompletně v provozu.

31.8.2003 – Celková aktualizace.

15.9.2003 – Přidán článek o setkání rodáků + foto.

18.9.2003 – Opravení chyby, která znemožnila zobrazení fotek z 5.7.2003.

22.9.2003 – Běžná aktualizace

25.9.2003 – Úprava popisu setkání rodáků 2003 a fotografií.

8.10.2003 – Běžná aktualizace

22.11.2003 – Běžná aktualizace

26.11.2003 – Přidán odkaz Zásahy ,  dále běžná aktualizace

 

Rok 2004

 

20.1. 2004 – Přidány fotografie z letošní zimy.

9.2.2004 – Běžná aktualizace. Přesun stránek na novou doménu - Webzdarma.

24.2.2004 – Zprovoznění stránek s fotografiemi, jejichž nefunkčnost byla způsobena absencí těchto fotografií na serveru. Přidány fotografie z maškary.

4.4.2004 – Aktualizace.

13.5.2004 – Přidány nějaké jarní fotografie.

15.5.2004 – Aktualizace.

24.5.2004 – Aktualizace.

27.5.2004 – Aktualizace – přidány fotky z hasičské soutěže a svařenovské pouti.

13.6.2004 – Aktualizace, opravena chyba v zimních fotografiích z roku 2003/2004.

 5.9.2004 – Aktualizace-fotky z maškarního plesu z 10.7.2004.

5.10.2004 – Přidány fotografie z pouťové zábavy v Hrbově.

7.11.2004 – Aktualizace.

18.11.2004 – Aktualizace.

22.11.2004 – Aktualizace. Přidány fotografie z Poslední leči.

28.11.2004 – Běžná aktualizace.

 

Rok 2005

 

24.1.2005 – Běžná aktualizace.

13.2.2005 – Běžná aktualizace.

1.3.2005 –Přidány fotky z maškary.

5.4.2005 – Běžná aktualizace.

9.4.2005 – Konečně jsem zakomponoval do stránek počítadlo a návštěvní knihu.

28.4.2005 – Ukončen zkušební provoz počítadla, návštěvní knihy atd.…

15.5.2005 – Přidány fotky z čarodějnic a dne matek.

12.6.2005 – Aktualizace informací, odkazů a poupraveno počítadlo (nyní již nejsou na stránkách počítadla dvě, nýbrž pouze jedno, detailnější

16.6.2005 – Některé novinky – zavedeno aktuální datum a některé prvky, které mi ulehčily správu stránek

25.6.2005 – Úprava některých textů, doplnění informací o obcích.

29.6.2005 – Přidány statistické informace o počtu obyvatel.

8.9.2005 – Poprázdninová aktualizace

22.9.2005-Info o pouťové zábavě.

23.10.2005 – Drobná úprava pravého menu + doplnění informací k pověsti o Čertově skále.

5.11.2005 – Zahájen testovací provoz nové knihy návštěv.

20.11.2005 – Aktualizace

24.11.2005 - přidány fotky z Poslední leči.

4.12.2005 -  Úprava vzhledu stránek pro snazší orientaci

 

Rok 2006

 

4.1.2006 – Změna řazení odkazů ve fotogalerii, aktualizace historie, přidány fotky o kapli.

7.-8.1.2006 – Přidány fotky kaple, Štěpánkovy kapličky a ze zimy 2005/2006, dále stará kniha návštěv převedena na nástěnku, nová kniha návštěv opatřena ochranou jména. Do sekce Download přidáno video z polívání ledu.

22.1.2006 – Info o poutích, upravena fotogalerie.

24.1.2006 – Nové fotky – stavebních prací.

2.-3.2.2006 – Drobná úprava historie, do každé stránky nyní vložena patička s odkazem na hl. stránku pro snazší vyhledávání.

5.2.2006 – Aktualizace – přidána informace o maškaře

8.2.2006 – Přesunuta stránka o rodácích do fotogalerie. Aktualizace aktualit.

26.2.2006 – Aktualizace, přidána informace o proběhlé maškaře.

1.3.2006 – Přidány fotky z letošní maškary + vylepšena kniha návštěv

26.3.2006 – Přidána naskenovaná část kroniky – ve Fotogalerii.

20.4.2006 – běžná údržba

21.4.2006 – Přidány fotky z letošního jara + velká úprava stránek – asi všechny sekce

10.5.2006 – běžná aktualizace

21.5.2006 – Zase aktualizace, info o dětském dni (10.6.2006)

31.5.2006 – Aktualizace + změna barvy pozadí hlavních rámců

2.6.2006 – Aktualizace, Volby 2006 – do PS PČR, výsledky

5.6.2006 – Aktualizace.

11.6.2006 – Zase aktualizace.

28.6.2006 – Aktualizace….opět, upraveny a doplněny informace o obcích.

18.7.2006 – Aktualizace, zase.

20.7.2006 – Aktualizace, některé další fotky

11.8.2006 – Aktualizace, přidány fotky z motocyklových a automobilových závodů do sekce Fotogalerie

7.9.2006 – Běžná aktualizace.

24.9.2006 - Zase běžná aktualizace.

2.10.2006 – Opět aktualizace. Přidány fotky do sekce Hasiči.

2.10.2006 – Přidána počítadla stáhnutí těch několika málo souborů, co nabízím v sekci Download. J

22.10.2006 – Výsledky komunálních voleb

25.10.2006 – Výsledky voleb do komise pro místní správu

26.10.2006 – Nové složení Komise pro místní správu

31.10.2006 – Upozornění ČHMÚ na možnost výskytu silného větru, sněhu a sněhových jazyků na území kraje Vysočina – platné od 1.11. do 2.11.

3.11.2006 – Aktualizace, konečně se mi podařilo sjednotit pozadí těchto stránek – tzn. Kombinace oranžové a žluté. Systém ,,každý pes jiná ves“ používám už jen ve stránkách s nějakými konkrétními fotkami. Časem se je budu snažit sjednotit.

5.11.2006 - Nové podmínky pro návštěvníky těchto stránek.

14.11.2006 – Aktualizace – info k Poslední leči + doplněny některé informace o V. Meziříčí – převážně odkazy na ofic. stránky.

19.11.2006 – Aktualizace

22.11.2006 – Fotky z Poslední leči

24.11.2006 – Aktualizace podmínek.

10.12.2006 – Aktualizace

 

Rok 2007

 

2.1. – Aktualizace

3.1.  – Zrušena sekce Aktuálně. Aktuality ze SDH budu přidávat do Aktualit. Navíc změna vstupní stránky. Namísto mapy se tam nachází nyní letecké foto.

8.1. – Běžná aktualizace

9.1. - Shrnutí událostí za rok 2006.

10.1. – Upozornění na nebezpečí silného větru pro dny 11.1. – 12.1.2007

14.1. – Aktualizace, zaveden chatroom

17.1. – Upozornění na silný vítr a velmi silný vítr 18. a 19.1.

18.1. – Aktualizace

19.1. – Upraveno upozornění na velmi silný vítr

22.1. – Nová výstraha, tentokrát ohledně hustého sněžení a tvorby jazyků – od 23. do 25.1.

26.1. – Další výstraha – tentokráte nízký stupeň nebezpečí, týká se sněhových jazyků

28.1. - Nová výstraha ČHMÚ, přidání dokumentu týkajícího se vyhlášení nouzového stavu na území kraje Vysočina

29.1. – Zrušeny výstrahy ČHMÚ

31.1. – Další výstraha ČHMÚ – silný vítr

1.2. – Vymazání upozornění na výstrahy ČHMÚ

6.2. - Konec nouzového stavu, přidána upoutávka na LEGO výstavu, jíž se aktivně účastním

8.2. – Do sekce Historie přidán soupis starostů  a předsedů komise pro místní rozvoj

13.2. – Aktualizace

17.2. – Aktualizace – maškara

19.2. – Aktualizace, přidány fotky z maškary

21.2. – Přidány další fotky  maškary + dvě videa

26.2. – Aktualizace, rozhodnutí zrušit chatroom – za měsíc vyhodnotím anketu a přístupy do chatroomu

5.3. – Aktualizace, kampaň k zániku povolení pro nakládání s vodami, přidána počítadla do některých stránek a také datum aktualizace.

17.3. – Aktualizace – přidána výstražná informace

19.3. – Přidána nová výstraha ČHMÚ – silné sněžení

20.3. – Aktualizace

22.3. – Aktualizace

23.3. – Aktualizace, aktualizována sekce Technika

26.3. – Do sekce Download přidána vyhláška týkající se volného pohybu psů

28.3. - Usnesení zastupitelstva města Velké Meziříčí

30.3. – Opraveno chybné typové označení hasičského vozu, přidány dokumenty do sekce SDH Hrbov-Svařenov, úprava této sekce

1.4. – Oprava chybičky ve zdrojovém kódu

4.4. – Přidána sekce Důležitá telefonní čísla

12.4. – Aktualizace Všeobecných informací

14.4. – Zrušen chatroom pro nadbytečnost, úprava designu stránek

15.4. – Přidán ICQ status admina na stránku – nyní zjistíte, zda jsem online či offline.

18.4. – Přidány reklamní prvky a nástroj pro vyhledávání přímo ve stránkách od společnosti Google.

23.4 – Aktualizace, přidána reklama do sekce Odkazy a tamtéž přidán odkaz na týdeník Velkomeziříčsko.

24.4. - Upravena sekce Fotogalerie

25.4. - Varování ČHMÚ týkající se sucha

26.4. - Aktualizace aktualit.

27.4. - Přidán článek do sekce Historie - Zvláštnosti Severního Moravského Horácka

1.5. - Aktualizace - informace o fotkách z pálení čarodějnic

2.5. - Fotky z pálení čarodějnic

8.5. - Aktualizace

11.5. - Varování ČHMÚ - vichřice

12.5. - Přidáno info o dětském dni

13.5. - Varování ČHMÚ, bouřky

16.5. - Odstraněno varování ČHMÚ

20.5. - Aktualizace - hasičské závody

22.5. - Aktualizace, výstraha - bouřky

23.5. - Aktualizace

25.5. - Bouřky

28.5. - Aktualizováno

29.5. - Dětský den

2.6.   - Přidán odkaz na video ze závodů v Dolních Heřmanicích v roce 2006

12.6. - Aktualizace

13.6. - Přidány fotky z okrskového kola soutěže hasičských sborů 20.5. v Rudě

15.6. - Nebezpečí bouřek

17.6. - Aktualizace

19.6. - Fotky z dětského odpoledne

21.6. - Upravené video

25.6. - Přidány fotky ze závodů v Ostrově nad Oslavou

27.6. - Info, ptačí chřipka

14.7. - Vysoké teploty

15.7. - Velmi vysoké teploty

18.7. - Odstraněno upozornění na velmi vysoké teploty

22.7. - Hasiči v Stránecké Zhoři

23.7. - Přidány fotky ze Stránecké Zhoři

7.8. - Běžná aktualizace

10.8. - Odstraněno varování ČHMÚ

17.8. - Info o následujících kulturních akcích

19.9. - Pouťová zábava se skupinou Vysočinka byla zrušena

29.9. - Běžná aktualizace

1.10. - Běžná aktualizace, přidáno info ohledně fotek ze zábavy

17.10. - Poslední leč 17.11.

6.11. - Výstražná informace ČHMÚ-silný vítr

11.11. - Odstraněna výstražná informace

14.11. - Varování ČHMÚ na nízký stupeň nebezpečí - jazyky a závěje

19.11. - Fotky z Posední leči

20.11. - Přidány počítadla přístupů do některých sekcí + drobné úpravy

28.11. - Přidán rozpočet města na rok 2008

11.12. - Pozvánka na Vánoční besídku

17.12. - Pozvánka odstraněna

21.12. - Přidána Vánoční a novoroční promluva Miroslava Zezuly

 

Rok 2008

 

1.1.2008 - Přidány fotky z vánoční besídky

10.1. - Přidána informace o blížící se ostatkové zábavě, o rozpočtu na rok 2008, odstraněny neaktuální informace

24.1. - Opraveny drobné nedostatky

26.1. - Upozornění ČHMÚ - silný vítr

29.1. - Upozornění  sňato

2.2. - Maškara

3.2. - Aktualizace

4.2. - Přidány fotky z maškary

5.2. - Přidány fotky z maškary - z Hrbova

7.2. - Info o dětském karnevalu v KD

25.2. - Přidány fotky z dětského karnevalu

8.3. - Zrušena stránka Ankety, případné další ankety budu přidávat přímo ke konkrétním stránkám

11.3. - Upozornění ČHMÚ na nebezpečí silného větru

13.3. - Upozornění staženo, přidány obecní znaky

19.3. - Přidány popisy obecních znaků do Historie

22.3. - Přidáno velikonoční přání

24.3. - Přidána fotoreportáž ze škrkání

30.4. - Čarodějnice

5.5. - Přidáno pár fotek z pálení čarodějnic na kopci

11.5. - Zpráva o čárách na hřišti, přidány info. o zemřelých a narozených za minulé roky

26.5. -Běžná aktualizace

1.6. - Info o dětském dni

2.6. - Info o zábavě

8.6. - Info o fotkách

9.6. - Přidány fotky z dětského odpoledne, poprvé použit nový typ fotogalerie

11.6. - přidány fotky z pouti ve Svařenově

15.6. - Info o páteční zábavě

25.6. - Info o hasičských soutěžích, upravena zpráva o zábavě

27.6. - Přidány fotografie diplomu a časů z hasičských závodů

30.6. - Zpráva o zábavě

23.7. - Přidána sekce Archiv článků, přidán rozpočet místní části na rok 2008 do sekce Komise pro místní správu

10.8. - Reportáž

20.8. - Zpráva o volbách a nové ceduli u kapličky

23.8. - Zpráva o uzavírce a zákazu ukládání suti do kontejneru

3.9. - Zpráva o autobusech

17.9. - Zpráva o vypnutí el. proudu

23.9. - Přidáno hlášení místního rozhlasu

17.10. - Aktualizace

21.10. - Výsledky voleb

9.11. - Aktualizace

16.11. - Aktualizace

17.11. - Přidány fotky z leči

20.11. - Aktualizace

3.12. - Aktualizace, úprava stylů menu a hlavní stránky

 

Rok 2009

 

13.1.2009 - Aktualizace

19.1. - Aktualizace, článek o podomním prodeji, zápis dětí

2.2. - Info o maškaře, přidány svátky pro letošní rok

21.2. - Maškara

22.2. - Fotky z maškary

19.3. - Přidány fotky z karnevalu

3.4. - Přidány 4 informace pro občany

5.5. - Aktualizovány aktuality, přidány aktuální počty obyvatel

7.5. - Přidáno hlášení místního rozhlasu

12.5. - Fotografie z pouti

14.5. - Pozvánka na dětské odpoledne

26.5. - Přidány fotky z dětského odpoledne

7.6. - Info o rozhlase a rezignaci předs.KMS

9.6. - Výsledky hasičské soutěže v Lavičkách

15.6. - Výsledky soutěži ve Věchnově

24.6. - Oprava silnice ve Svařenově

1.7. - Foto ze Svařenova, info o digitalizaci katastru

3.7. - Informace o přívalových deštích

28.7. - Info o silnici ve Svařenově

1.8. - Nebezpečí bouřek

10.8. - Informace KMS

3.9. - Oprava silnice Hrbov - Svařenov

7.9. - Info o pádu stromu v Hrbově

21.9. - Info o sběru odpadu, o silnicích atd.

2.10. - Hrbov v rozhlase

15.10. - Aktualizace

31.10. - Kácení stromů v Hrbově

15.11. - Info o Poslední leči

24.11. - Leč- foto, úprava starých fotogalerií tak, aby alespoň částečně ladily s ostatními

30.11. - Přidány fotky z leči

4.12. - Pozvánka na výstavu, přidáno info o rozpočtu města

6.12. - Přidány fotky Mikuláše, čertů a anděla

20.12. - Vánoční blahopřání

 

Rok 2010

 

4.1. - Tři králové

5.1. - aktualizace, přesun starých zpráv do archivu

7.1. - varování ČHMÚ

11.1. - LSPP, odklízení sněhu

25.1. - Info o karnevalu a maškaře

11.2. - Maškara, přidáno datum hrbovské pouti, vytvořena stránka na Facebooku

15.2. - Přidány fotky z maškary, aktualizace počtu obyvatel, další info ohledně maškarního odpoledne pro děti

8.3. - Foto z karnevalu

15.3. - info z KMS

27.3. - pozvánka k zápisu do MŠ Lavičky

6.4. - Škrkání

12.4. - Státní smutek

13.4. - Volby, digitalizace

5.5. - přidán článek o 2. sv. válce do sekce Historie

17.5. - uzavírka

27.5. - krádež krytiny

30.5. - výsledky voleb do PS PČR

6.6. - dopravní nehoda

14.6. - hasičská soutěž

23.6. - okresní kolo, oprava cesty ke kapličce

27.6. - dětský den

5.7. - foto z dětského dnu

12.7. - foto z okrskového kola ve Vídni

7.8. - přerušení dodávek elektřiny

30.8. - info o opravě silnice ke kapličce, o opravě kapličky, o odbahnění rybníčku u Pacalových

2.9. - krádež krytiny

15.9. - nová cesta

20.9. - divadlo a pouť

17.10. - Výsledky voleb v Hrbově

31.10. - Pohřešovaný policista hledán v Hrbově; přidáno podzimní foto

3.11. - Poslední leč, pozvánka

4.11. - Složení KMS

21.11. - přidány fotky z Poslední leči

26.11. - přidán článek o D1

19.12. - sněhové převisy, rozpočtové provizorium, vánoční osvětlení

23.12. - vánoční blahopřání

 

Rok 2011

 

2.1. - Tři králové

29.1.- Maškara

11.2.-Maškara + karneval

18.2. - zimní foto

21.2. - přidána tapeta na plochu - Hrbov+Dědkovská hora v mlze

8.3. - foto z maškary

15.3. - zveřejněny fotky z karnevalu

22.3. - katastrální mapa Svařenova bude zveřejněna k nahlédnutí

7.4. - info z komise

20.4. - škrkání

4.5. - fotky z pálení čarodějnic, info o opravě rybníčku u Pacalových

17.5. - info o dětském sportovním odpoledni

19.5. - info o brigádě

7.6. - foto ze závodů

14.6. - Svojsíkův závod

28.6. - FOTO z dětského dne

31.7. - 1. díl videa ze setkání rodáků

10.8. - přidán 3. díl videa z 5.7.2003

9.9. - přidán 4. díl videa z 5.7.2003

24.9. - přidána další tapeta plochy

18.10. - info z KMS

9.11. - přidán poslední díl videa ze setkání rodáků v roce 2003
6.11. - zveřejněny fotky z divadelního představení
21.12. - Státní smutek

 

Rok 2012

 

15.1. - datum maškary

16.2. - aktualizace maškary

7.3. - anonce na karneval

17.3. - vytvořena sekce Videotéka

20.3. - novinky na stránkách

30.3. - foto z kácení stromů u hřiště

20.4. - video ze závodů v roce 1967

9.5. - pozvánka na pouť ve Svařenově a hasičskou soutěž 3.6.

23.5. - fotky z pouti

7.6. - foto z hasičských závodů v D. Heřmanicích

26.6. - foto z dětského sportovního odpoledne

16.8. - útok volně pobíhajícího psa, novinky z MČ

5.9. - foto infotabulí na stezce

19.10. - výstavba hřiště a další info, volební výsledky

29.10. - přidány fotky prvního sněhu, termín Poslední leči

21.11. - přidány fotky z Poslední leči

11.12. - foto z Mikuláše

24.12. - PF 2013 a veselé Vánoce

 

Rok 2013

 

7.1.- foto z tříkrálové sbírky

26.1. - výsledky voleb

27.1. - pozvánka na maškaru a karneval

2.2. - fotogalerie maškary z druhé poloviny 20.stol.

13.2. - fotogalerie z maškary

17.2. - doplněny fotografie ze Svařenova a zábavy

19.2. - přidána školní kronika

23.2. - přidán rozpočet města

5.3. - fotky z karnevalu

3.4. - fotky ze škrkání

25.4. - foto z výstavby hřiště, pozvánka na čarodějnice

14.5. - pozvánka na oslavy a pouť

27.5. - video z oslavy

28.5. - přidán článek a foto z oslavy

14.8. - zveřejněny fotky z nohejbalu, přidána sekce Naučná stezka a cca před týdnem taky Sportovní hřiště

30.8. - nové lavice u kapličky

 

 

Rok 2014

 

7.1. - foto z tří králů

14.1. - avízo na maškaru

3.3. - video z maškary

 

Rok 2015

 

29.9. - přidána celá obecní kronika

 

Rok 2016

 

- přidány školní kroniky, 3. 4. přesunuty staré zprávy do archivy článků

12.4. 2016 - ukončen provoz původních těchto starých stránek a oficiální spuštění provozu nových na adrese www.hrbov-svarenov.cz

 

 

 

 

Nahoru

 

 

© Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty na tomto webu uveřejněné podléhají autorskému právu. Použití těchto materiálů jinými subjekty je povoleno pouze po vzájemné dohodě se správcem těchto stránek. Návštěvník se zavazuje neporušovat svým projevem či jiným jednáním zákonné a etické normy.

Informace administrátora , Hlavní strana