Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Setkání rodáků, odhalení pamětní desky a oslava 60. výročí založení SDH Hrbov – Svařenov

Tato trojitá kulturní akce se konala v jediný den, a to v sobotu 5.7.2003. Hrbov i Svařenov se na něj připravovaly několik týdnů předem. Bylo nutné foto 1.jpg (50297 bajtů)postavit stánky, pódium, připravit prostor pro hasičskou soutěž, obstarat lavičky či zajistit vrak vozidla pro profesionální hasiče k ukázce zásahu. Všechny přípravy se nakonec stihly, takže se sobotní akce - i přes nepřízeň počasí - vydařila.foto 2.jpg (37556 bajtů)

Již před začátkem celé události – asi v osm hodin - se začali lidé scházet u kaple sv. Václava a Izidora, kde proběhla mše svatá. Té se kromě hasičů a občanů Hrbova a Svařenova zúčastnili i hosté z různých koutů republiky, mezi nimi i tehdejší ministr obrany Jaroslav Tvrdík. Ten byl přítomen i slavnostnímu odhalení pamětní desky na rodném domě válečného hrdiny pplk. Karla Novotného.

foto 3.jpg (33486 bajtů)Po skončení mše se rodáci shromáždili na schodech před kaplí, kde byla pořízena jejich společná fotografie. Poté se všichni odebrali ke slavnostnímu odhalení pamětní desky pplk. Karlu Novotnému (o jeho osudu se dočtete více v sekci Historie). K té okolo půl jedenácté připochodovala čestná stráž Armády České republiky. foto 5.jpg (57868 bajtů)

Miroslav Zezula představil hosty: pplk. Věroslava Odehnala z letecké základny v Náměšti nad Oslavou, generálmajora ve výslužbě Aloise Šišku, plk. ve výslužbě Imricha Gablecha, generála Vachka a poslance Karla Černého. Poté zahrála cimbálová muzika ,,Dukát“ českou státní hymnu. P. Šiška a p. Gablech odhalili pamětní desku a každý z hostů pronesl několik slov. Jako poslední se slova chopil velkomeziříčský děkan J. Peňáz. který desku slavnostně posvětil. První část tohoto dne skončila odchodem čestné stráže a přeletem letky AČR z Náměště nad Oslavou.

 foto 6.jpg (45982 bajtů)  foto 7.jpg (28470 bajtů) foto 8.jpg (28217 bajtů) foto 4.jpg (38635 bajtů) foto 9.jpg (28863 bajtů) foto 10.jpg (30518 bajtů) foto 11.jpg (61810 bajtů)

Asi ve tři čtvrtě na dvanáct se všichni rodáci a občané přemístili ke kulturnímu domu. Hosté, představitelé obce a organizátoři akce se sešli na zahradě domu pana Novotného, kde proběhla tisková konference a setkání s médii - např. s Českou televizí či Českým rozhlasem. Mezi dvanáctou a čtrnáctou hodinou odpolední proběhlo předání plaket a upomínkových předmětů a každý si mohl nechat zajistit oběd. Co se týká občerstvení, k dispozici bylo pečené sele, domácí klobásy a k pití samozřejmě pivo a točená Kofola.

Několikrát také proběhla projekce propagačního videa, zaměřeného na historii a současnost Hrbova a Svařenova. Nahrávku si mohli rodáci zakoupit spolu s upomínkovou klíčenkou a pohlednicí s fotografií Hrbova a Svařenova.

Na hřiště mezi Hrbovem a Svařenovem se během dopoledne postupně sjížděly hasičské sbory, které se chystaly vzájemně změřit síly v požárním útoku. K vidění byly i některé historické stříkačky.

foto 17.jpg (34010 bajtů) foto 18.jpg (39908 bajtů) foto 19.jpg (49607 bajtů)

Ve 14. hodin byla zahájena soutěž hasičských družstev. Ještě před tím však byly předány pamětní předměty zasloužilým hasičům. Pak si hasiči slavnostně nastoupili a soutěž byla zahájena.

foto 20.jpg (29579 bajtů) foto 21.jpg (29503 bajtů) foto 22.jpg (25666 bajtů) foto 23.jpg (38753 bajtů)foto 24.jpg (57842 bajtů)

Soutěž skončila okolo půl šesté. Proběhlo předání cen a předvedla se historická požární technika a výzbroj. Mimo jiné ukázali své dovednosti hasiči z Laviček s historickou stříkačkou zabudovanou přímo v požárnickém voze a nebo naši hasiči s ruční motorovou stříkačkou PPS 8.

foto 25.jpg (51563 bajtů)Hrbovští a Svařenovští hasiči během krátké pauzy v programu na plochu dotlačili vrak vozidla, který měl být důležitou rekvizitou pro fingovanou dopravní nehodu.

Po chvíli se ozvala siréna a zablikaly majáky. To už se k vraku vozidla přiřítilo zásahové vozidlo jednotky profesionálních hasičůfoto 26.jpg (34430 bajtů) z Velkého Meziříčí. Z něj vyskákali dva hasiči a ihned se pustili do práce. Za pomoci hydraulických nůžek se v několika okamžicích jeden z nich prostříhal dovnitř vraku a druhý zatím zlikvidoval okna bočních dveří. Poté odstřihli sloupky mezi předními a zadními dveřmi a vrhli se na střechu. Brzy byl z ,,žigulíka“ kabriolet a ukázka zásahu při autonehodě byla u konce. Celou dobu však hrozilo, že bude jednotka odvolána k opravdovému neštěstí a ukázka zůstane nedokončena. Naštěstí se tak nestalo, a proto jsme se mohli pokochat pohledem na práci profesionálů za odborného výkladu foto 27.jpg (37206 bajtů)dalšího z příslušníků Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina.

Asi v 19:30 vystřídala kapela Vysočinka cimbálovou kapelu ,,Dukát“ z Kyjova a začala klasická zábava. Bohužel však večer a vlastně celou noc pokazily občasné přeháňky a kolem půlnoci již začalo vytrvale pršet. Proto byl plánovaný ohňostroj vypálen již asi o půl jedenácté.  Ovšem nepřízeň počasí nevyvedla Hrbovské a Svařenovské z míry. Ti nejotrlejší vydrželi i přes hustý déšť tancovat na parketu před kulturním domem dál až do tří hodin do rána.

 

 

© Všechna práva vyhrazena.

Dokumenty na tomto webu uveřejněné podléhají autorskému právu. Použití těchto materiálů jinými subjekty je povoleno pouze po vzájemné dohodě se správcem těchto stránek. Návštěvník se zavazuje neporušovat svým projevem či jiným jednáním zákonné a etické normy.

Informace administrátora , Hlavní strana